"Om jag ska säga tre ord om Kvinnohuset i Örebro så säger jag kunnande, trygghet och kraftkälla."

Hanna, 29 år

Välkommen till Kvinnohuset i Örebro

Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn.
Vi är en ideell förening med en mångårig erfarenhet av misshandelsrelationer.

Den största delen av vårt arbete består av stödjande och rådgivande samtal via telefon eller vid besök på Kvinnohuset. Men vi har också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem.

Behöver du hjälp, känner du någon som lever i en misshandelsrelation – eller vill du hjälpa oss att hjälpa de våldsutsatta? Varmt välkommen till oss.

För dig som lämnat en våldsrelation och vill samtala med andra som upplevt samma sak finns våra självhjälpsgrupper, det ska vara minst ett år sedan du lämnade relationen. Kontakta oss på sjalvhjalpsgrupp@kvinnohusetorebro.se om du är intresserad av att delta.

Om Kvinnohuset i Örebro

Den största delen av vårt arbete består av stödjande och rådgivande samtal via telefon eller vid besök på Kvinnohuset men vi har också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem. Boendet har plats för elva kvinnor, med eller utan barn. I vårt nya hus har vi nu även möjlighet att ta emot kvinnor och barn med funktionshinder. Det finns även möjlighet att ta emot medföljande husdjur.

Kvinnohuset tar i genomsnitt emot en ny kontakt per arbetsdag. Det vanligaste är att kvinnan själv ringer upp, men ibland är det någon annan som tar kontakt. Det kan till exempel vara en myndighetsperson eller en anhörig eller vän som vill ha råd om hur man kan stötta en kvinna som misshandlats.

Den som ringer till kvinnohuset får vara helt anonym. Resultatet av en ny kontakt kan se lite olika ut, några kvinnor återkommer för samtal på telefon eller vid inbokade besök, andra flyttar in på Kvinnohuset för skyddat boende. Varje år genomförs cirka tusen samtal på Kvinnohuset. Det är enbart personal med lång yrkeserfarenhet och socionomutbildning eller motsvarande som arbetar med dessa stödsamtal.

Kvinnohuset tillhör riksorganisationen Unizon.

 

 

Verksamheten

En kvinna som kontaktar Kvinnohuset i en krissituation håller ofta kontakt en längre tid. Kvinnohuset har kontakter med kvinnor som sträcker sig över flera år, exempelvis i form av stödsamtal, stöd vid rättegångar och myndighetskontakter.

Kvinnohuset tar i genomsnitt emot en ny kontakt per arbetsdag och genomför cirka tusen stödsamtal per år. Vi jobbar också aktivt med vårt barnprojekt, med informations- och opinionsbildning samt med volontärutbildning.

Barnprojektet på Kvinnohuset startade i oktober 2006 och har som syfte att både synliggöra och tillgodose barnens behov. Två barnansvarig har anställts för att stödja barnen som bor på Kvinnohuset genom lek, skapande och samtal. Barnansvariga bistår även mammor och barn i kontakter med skola och barnomsorg, myndigheter, sjukvård och så vidare. När barnen flyttar från Kvinnohuset finns det möjlighet till fortsatt stöd och samtal med barnansvariga.